Wojewoda wielkopolski zaprasza na spotkanie rolników w Kołaczkowie pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

25 stycznia o godz. 13.00  w  sali sesyjnej Urzędu Gminy w  Kołaczkowie odbędzie się spotkanie rolników pod hasłem: „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Patronem spotkania jest wojewoda wielkopolski.

rolnictwo 11:49 24-01-20180 11

W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele agencji i instytucji rolniczych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i  Nasiennictwa.

Ankieta

Jaka Twoim zdaniem jest obecnie sytuacja w rolnictwie?

W programie spotkania zawarto następujące tematy: planowane do uruchomienia działania z  PROW 2014-2020, modernizacja gospodarstw rolnych oraz premia dla młodych rolników, premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, restrukturyzacja małych gospodarstw.

Oprócz tego przedstawione zostaną priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  2018. Przedstawiciele KRUS-u opowiedzą o zmianie w  obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz omówią działalność prewencyjną i rehabilitacyjną KRUS-u.

Ankieta

Czy twoim zdaniem rząd PiS-u prowadzi dobrą politykę rolną?

Natomiast przedstawiciele agencji rolnych przedstawią zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w bieżącym roku. Przedstawione zostaną działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych. Poruszone będą kwestie afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski, a  także rolniczego handlu detalicznego. Z  kolei strażacy opowiedzą o bezpieczeństwie pożarowym na  obszarach wiejskich.

– Spotkanie to jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu – mówi nam Karol Jankowski, kierownik biura ARiMR we Wrześni.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

11:49 24-01-2018