Władysław Reymont będzie miał pomnik w Warszawie. Rada Gminy w Kołaczkowie poparła tę inicjatywę

Jubileusz 150. urodzin Władysława Reymonta był obchodzony także w Warszawie. 7 maja w centralnych obchodach uczestniczyli przedstawiciele gminy Kołaczkowo. Pojawił się pomysł budowy pomnika Reymonta w Warszawie.

kultura rok temu 1

Trzon delegacji stanowiła reprezentacja Gimnazjum w Kołaczkowie z dyrektor Stefanią Felicką na czele. Do Warszawy wybrała się przewodnicząca rady gminy Danuta Grabowska oraz były wójt Wojciech Majchrzak.

Delegacja z gminy Kołaczkowo z aktorką Emilią Krakowską

Tego dnia w bazylice Świętego Krzyża, gdzie spoczywa serce Władysława Reymonta nabożeństwo odprawił bp Józef Zawitkowski.

Homilia bp Józefa Zwitkowskiego

Po mszy uczestnicy jubileuszu przemaszerowali Krakowskim Przedmieściem do Centralnej Biblioteki Rolniczej. Danuty Łaska wygłosiła tutaj wykład pod tytułem. „Władysław Stanisław Reymont i jego chłopska epopeja we współczesnej literaturze, kulturze oraz społecznej inicjatywie”. Wystąpili także laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”.

Występ Dominika Szklarkowskiego
Poczty sztandarowe

Następnie delegacje udały się na Powązki, aby złożyć kwiaty na grobie Reymonta. W czasie uroczystościach pojawił się pomysł budowy pomnika Władysława Reymonta w Warszawie. Gminy Reymontowskie wystąpią do miasta stołecznego Warszawy z prośbą budowy monumentu Reymonta. Na posiedzeniu 11 maja Rada Gminy w Kołaczkowie poparła tę inicjatywę.

Przed grobem Władysława Reymonta

Thumb ww biernat

Filip Biernat

rok temu 1