Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze GKS Płomień Nekla, Płomień z nowym prezesem

W piątek, 7 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu piłkarskiego GKS Płomień Nekla. Nowym prezesem Płomienia wybrano Tomasza Małeckiego, który obecnie pełni także funkcję prezesa klubu Active Nekla.

piłka nożna rok temu 1

Zebranie zorganizowano w Nekielskim Ośrodku Kultury, oprócz członków klubu i rodziców młodych piłkarzy obecny na nim był również Burmistrz Nekli - Karol Balicki. Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego zrealizowano punkt wolne głosy i wnioski. W dalszej części dokonano wyboru nowych władz klubu. Sześć podanych osób podanych do nowego zarządu uzyskało akceptację głosujących. Wybrany zarząd sam przydzielił sobie funkcje. W wyniku ustaleń przez dwa kolejne lata władze GKS Płomień Nekla będą wyglądały następująco: prezes - Tomasz Małecki, wiceprezes – Henryk Adamus, skarbnik – Marzena Szklarz, sekretarz – Bartłomiej Figas, członkowie zarządu – Jan Adamus, Edward Jankiewicz. W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący – Adam Stefaniak, sekretarz – Longina Izydorczyk, członek – Ryszard Kubiak.

Warto wspomnieć także o tym, że w tym roku GKS Płomień Nekla obchodził będzie swoje 70- lecie. Uroczystości związane z jubileuszem klubu odbędą się w niedzielę, 24 września 2017 r.

Thumb ww czerniak

Robert Czerniak

rok temu 1