Walczmy wspólnie ze smogiem! Wkrótce ruszy inwentaryzacja pieców. Na razie wystarczy wypełnić ankietę

Od 6 do 18 listopada na terenie gminy Kołaczkowo będzie trwała inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, a więc urządzeń służących do ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody.

społeczeństwo 11 miesięcy temu 8

Inwentaryzacji poddane będą budynki mieszkalne, handlowe, usługowe i przemysłowe. Właściciele nieruchomości będą proszeni o pomoc w wypełnieniu ankiety i przygotowanie informacji dotyczących m.in.: wieku budynku, powierzchni użytkowej, źródła ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody, orientacyjnego zużycia paliw i energii na cele ogrzewania, czy wykonanych termomodernizacji budynku.

Gmina Kołaczkowo rozpoczyna realizację projektu mającego na celu opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kołaczkowo.

Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy oraz zebranie informacji na temat sposobów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a także ogólnych danych o budynkach, celem określenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Kolejnym etapem, a tym samym celem projektu jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kołaczkowo, a także stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie gminy oraz oszacowanie ilości emitowanych gazów cieplarnianych.

W celu usprawnienia działań związanych z pozyskaniem informacji o stosowanych źródłach ciepła oraz zużyciu energii na terenie gminy, wójt gminy Teresa Waszak zleciła kompleksową inwentaryzację oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej firmie Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska. Od 6 do 18 listopada odbędzie się inwentaryzacja na terenie gminy.

Inwentaryzację będą przeprowadzać ankieterzy posiadający upoważnienie wójta,

Dane pozwolą na rzetelną i szczegółową inwentaryzację w celu utworzenia bazy danych i opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz nie utrudnianie ankieterom pracy. W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli i zarządców nieruchomości o współpracę z osobami, które będą pracować
w terenie i pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej.

Wyniki tych prac posłużą do określenia potrzeb w zakresie likwidacji urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym będących źródłem niskiej emisji i zastąpienia ich przez urządzenia bardziej ekologiczne i energooszczędne.

W Urzędzie Gminy można pozyskać informacje na temat projektu, pod numerem telefonu (61) 438 03 41, kontakt z  Olgą Pietrzykowską.

Ankieterzy przeprowadzający inwentaryzację będą mieć ze sobą imienne upoważnienie wystawione przez wójta gminy Kołaczkowo. Ankieterzy będą pracować w godzinach od  9.00 do18.00.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

11 miesięcy temu 8