Uwaga, konkurs! Zbieraj kupony i wygraj świetną kosiarkę!

Ruszamy z konkursem, w którym do wygrania będzie kosiarka spalinowa o wartości 750 zł!

konkurs 13:18 15-06-20180 3

Aby wziąć udział w konkursie trzeba zebrać wszystkie kawałki układanki, które będziemy publikować na łamach „WW” przez następne 6 tygodni. Pierwszy element znajduje się w dzisiejszym, najnowszym wydaniu.

Zebrane razem puzzle prosimy dostarczać do naszej redakcji przy ul. Kaliskiej 1D czynnej w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00. Poniżej pełen regulamin.

KONKURS „ZBIERAJ PUZZLE I SKOŚ NAGRODĘ”

REGULAMIN

Organizatorem Konkursu jest:

Waldemar Śliwczyński

Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy

ul. Kaliska 1 D; 62-300 Września

NIP 789-000-28-34

jako „Wiadomości Wrzesińskie”.

Czas trwania Konkursu: od 15 czerwca do 20 lipca 2018 r.

Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Sponsorów nagród ani członkowie ich rodzin.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zebranie i poprawne ułożenie na kuponie konkursowym 6 puzzli drukowanych na łamach „Wiadomości Wrzesińskich” w okresie od 15 czerwca do 20 lipca br. Poprawnie ułożony i podpisany imieniem i nazwiskiem wraz z numerem telefonu kupon konkursowy należy dostarczyć do siedziby „Wiadomości Wrzesińskich” przy ul. Kaliskiej 1 D we Wrześni osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wylosowany 1 zwycięski kupon.

Nagrodą w konkursie ufundowaną przez „Wiadomości Wrzesińskie” jest kosiarka spalinowa NAC LS42-375 o wartości 750,00 zł.

Wyniki Konkursu zostaną przedstawione 27 lipca br. na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, na profilu „Wiadomości Wrzesińskich” facebook.com/wrzesnia.info/ oraz na portalu www.wrzesnia.info.pl.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę w terminie wskazanym przez Organizatora w dniu ogłoszenia wyników.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy, ul. Kaliska 1 D, 62-300 Września, NIP 789-000-28-34, kontakt: reklama@wrzesnia.info.pl.

Dane te, pozyskane bezpośrednio od Państwa, będą przetwarzane w celu realizacji działań niezbędnych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu.


Podanie danych osobowych jest niezbędne i umożliwia udział w konkursie.


Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
- uzyskania od Administratora danych dostępu do tych danych, do ich sprostowania, żądania usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu do Administratora wobec przetwarzania danych;
- przeniesienia swoich danych;
- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych.


Organizator zastrzega sobie prawo do:

zmian niniejszego regulaminu,

odstąpienia od organizowania konkursu bez konieczności podawania przyczyny.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

13:18 15-06-2018