Urzędnicy nie chcą przejrzystości i jawności

W czerwcu wnieśliśmy jako Projekt Września o umieszczanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Starostwa Powiatowego we Wrześni rejestru wszystkich umów zawieranych przez te dwa urzędy.

Moim zdaniem ponad rok temu 23

Chcieliśmy, aby rejestr umów był powszechnie dostępnym zestawieniem w formie tabeli podlegającej bieżącej aktualizacji i zawierającej podstawowe informacje o umowach zawieranych przez komórki organizacyjne obu urzędów.

Niestety spotkaliśmy się z odmową. Ratusz i starostwo swój brak dobrej woli zamaskowały przepisami, które nie obligują ich do upubliczniania rejestrów w Internecie. Zarówno Burmistrz jak i Starosta nie chcą zrozumieć, że utworzenie i udostępnienie takiego zestawienia wpisywałoby się w ogólny nurt zwiększania przejrzystości i jawności działania organów administracji publicznej. 

Transparentność to dla nich nadal coś egzotycznego. 

Może gdyby tak nie było, to nie doszłoby do tylu afer i nieprawidłowości, jakie miały miejsce we Wrześni w ostatnim czasie.

Konstancja Jakubik, Projekt Września

Thumb img035

Waldemar Śliwczyński

ponad rok temu 23