Urok kapliczek przydrożnych na zdjęciach seniorów

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku wydał kolejny album fotograficzny o pięknie ziemi wrzesińskiej.

kultura 11 miesięcy temu 14

Tym razem członkowie sekcji fotograficznej WUTW udokumentowali kapliczki i krzyże przydrożne na terenie powiatu.

Pomysł fotografowania kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, które współtworzą piękno krajobrazu Ziemi Wrzesińskiej, zrodził się w 2015 roku. Te „małe obiekty sakralne”, jak niektórzy je nazywają, są niemal wszechobecne – na wsiach, w lasach, na polach, łąkach, na skrzyżowaniach dróg i rozdrożach, w przydomowych ogrodach i wnękach domów. Niestety, wypierane przez postęp i ciągle narastające potrzeby cywilizacji, stopniowo nikną z polskiego krajobrazu. Stąd też pojawił się pomysł ich udokumentowania, gdyż wraz z ich odchodzeniem bezpowrotnie ginie cząstka tradycji kulturowej - - czytamy we wstępie do publikacji zatytułowanej „Czy tylko folklor...? Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Ziemi Wrzesińskiej”.

Publikację wsparli sponsorzy: urzędy gmin, starostwo, dekanat Września II oraz Hurtownia Zabawek BEMAG w Gutowie Wielkim.

- Zadajemy sobie sprawę, że nie mamy wiedzy, żeby zewidencjonować wszystkie małe obiekty sakralne na terenie naszego powiatu. Bardziej chodziło nam o to, żeby zwrócić uwagę na coś na na co dzień nam umyka - mówiła Barbara Kostecka z sekcji fotograficznej WUTW (na zdjęciu głównym wraz z Danutą Torzewską, prezesem WUTW).

Autorzy zdjęć zawartych w albumie to: Krzysztof Iskrzycki, Stanisław Klamecki, Barbara Kostecka, Teresa Pajęcka, Maria Piotrowska, Zuzanna Rogalińska, Zenon Rzymski, Tadeusz Siwak, Maria Stępniak.

Dziś otwarto wystawę fotografii związaną z publikacją. Można ją oglądać w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego 2A.

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

11 miesięcy temu 14