Tylko Września lepsza od Kołaczkowa w inwestycjach lokalnych

Gmina Kołaczkowo zamierza w tym roku zainwestować aż 6 mln 962 tys. zł. Samorząd największe kwoty chce wydać na gospodarkę ściekową, budowę dróg i szkół.

samorząd 21:32 16-01-20200 13

Dochody gminy wyniosą 29 mln 482 tys. zł, a wydatki 32 mln 349 tys. zł. Wskaźnik inwestycyjny gminy Kołaczkowo ma wynieść – 21,5%. Jest imponujący nawet w porównaniu do rzekomo wiodących samorządów. Dla porównania: powiat wrzesiński – 31%, gm. Września – 30,7%, gm. Pyzdry – 13,6%, gm. Miłosław – 5,6%, gm. Nekla – 7,2%.

W budżecie gminy uchwalonym 23 grudnia 2019 znalazły się m.in.:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie – 2 mln 930 tys. zł (kontynuacja).

Budowa hali sportowej i przedszkola w Sokolnikach – 1 mln 30 tys. zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie (w tym opracowanie projektu) – 370 tys. zł.

Budowa ul. Szkolnej i Pocztowej w Sokolnikach – 300 tys. zł

Położenie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie – 200 tys. zł.

Ankieta

W co powinna inwestować gmina Kołaczkowo w pierwszej kolejności?

Przebudowa ul. Polnej w Borzykowie – 200 tys. zł

Utwardzenie dróg w Grabowie Królewskim i Bieganowie – 120 tys. zł.

Zagospodarowanie placu przy budynku weterynarii w Borzykowie – 60 tys. zł.

Ankieta

Czy wójt Teresa Waszak dobrze gospodarzy gminą Kołaczkowo?

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borzykowo – 100 tys. zł.

Oświetlenie placów, ulic i dróg – 200 tys. zł.

Małe kino w Kołaczkowie – 260 tys. zł.

Budżet gminy jest tylko planem. Czas pokaże ile z tych zamierzeń uda się zrealizować.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

21:32 16-01-2020