Tylko jedna apteka dyżuruje w powiecie wrzesińskim. Zobacz godziny otwarcia pozostałych

Na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonuje 27 aptek. Tylko jedna zgodziła się pełnić dyżur całodobowy.

społeczeństwo 10 miesięcy temu 8

28 grudnia Rada Powiatu Wrzesińskiego, zgodnie z Ustawą „Prawo farmaceutyczne” – po konsultacji z wójtem i burmistrzami – ustaliła rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu w dni robocze, soboty i niedzielę. Rada powiatu, wyznaczając godziny funkcjonowania aptek, wzięła pod uwagę potrzeby ludności, dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Ankieta

Czego oczekujesz od apteki?

– Zwróciliśmy się do wszystkich aptek z prośbą o informację, jakie są ich plany względem 2018. Otrzymaliśmy deklarację zwrotną z apteki Prima przy ul. Chrobrego we Wrześni, że będzie pełnić dyżur całodobowy przez wszystkie dni w roku. Ma to taką zaletę, że mieszkańcy naszego powiatu nie muszą każdorazowo sprawdzać, która apteka ma w danym dniu dyżur i nie muszą biegać od punktu do punktu z nadzieją na zakup leków – mówi Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Przypomnijmy, że w 2017 r. dyżury miały pełnić wszystkie apteki, ale nie do końca to wypaliło. Wtedy pałeczkę przejęła apteka Prima przy ul. Chrobrego, która funkcjonowała całodobowo.

– Kontynuujemy działalność z roku ubiegłego – mówi nam Patrycja Szczepańska, kierownik regionalna aptek Prima. – Nie ukrywam, że ten pomysł nam wypalił, nasz całodobowy dyżur cieszy się sporym zainteresowaniem wśród pacjentów. Zdecydowaliśmy się na ten krok właśnie w trosce o nich. W związku z tym, że dyżuru nie ma na terenie powiatu słupeckiego, trafiają do nas pacjenci także ze Słupcy – dodaje kierowniczka.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

10 miesięcy temu 8