Trzeba wyposażyć posesje w brązowy pojemnik na odpady

Mieszkańcy gminy Miłosław muszą wyposażyć swoje posesje w brązowe pojemniki do zbiórki odpadów zielonych.

samorząd 10 miesięcy temu 8

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Odpady należy gromadzić w pojemnikach spełniających obowiązującą Polską normę nr PN-EN 840-1 o pojemności od 120 litrów, koloru brązowego oznaczonych opisem „Bio”.

Do brązowych pojemników wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty oraz trociny i korę drzew. Nie wolno zaś do nich wrzucać m.in. kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni oraz innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Uwaga! Opady zielone wystawiane w workach nie będą zabierane. Przypomnijmy, że dotychczas np. skoszoną trawę, liście czy gałęzie trzeba było wywozić na oczyszczalnie ścieków w Miłosławiu i Orzechowie. 

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

10 miesięcy temu 8