„Świat w Obiektywie” konkurs fotograficzny dla młodzieży

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie ogłosił XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Świat w Obiektywie”. Termin zgłaszania prac mija 31 stycznia 2020 r.

kultura 09:00 06-10-20190 0

Konkurs jest adresowany do osób zainteresowanych fotografią, które nie ukończyły 18. roku życia. Jego tematyka zamyka się w trzech kategoriach: „Wydarzenia”, „Człowiek i świat” oraz „Przyroda wokół nas”.

W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane indywidualnie, co ważne – nigdzie dotychczas niepublikowane i nienagradzane wcześniej w innych konkursach.

Zdjęcia o wymiarach 13 x18 cm należy przesłać pocztą na adres: Kołaczkowo 62-306, plac Reymonta 5, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, po jednej z kategorii.

Zgłoszone do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, kategoria, imię, nazwisko, nazwa szkoły lub placówki, z której uczestnik pochodzi, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć, miejsce i obiekt znajdujący się na fotografii.

Jury konkursowe oceni wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Jurorzy wybiorą trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce, przyzna także wyróżnienia. Wyniki zostaną ogłoszone 14 lutego 2020 r.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

09:00 06-10-2019