Starosta proponuje zmianę granic administracyjnych miasta. Które miejscowości powinna wchłonąć Września?

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz chce rozszerzenia granic administracyjnych Wrześni. W pierwszej kolejności ma zostać do miasta wchłonięte powiatowe osiedle mieszkaniowe w Bierzglinku.

samorząd 12 miesięcy temu 28

Ankieta

Które z miejscowości powinny być włączone w granice administracyjne Wrześni?

3 października br. zarząd powiatu zwrócił się do burmistrza Wrześni z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Września, polegającej na włączeniu do miasta Września części obrębu ewidencyjnego Bierzglinek. Tomasz Kałużny do tej pory nie odpowiedział powiatowi.

Osiedle powiatowe w Bierzglinku

- Chcemy zmienić granice administracyjne miasta. Chodzi nam o to, aby powstające osiedle mieszkaniowe w Bierzglinku znalazło się w granicach miasta. To enklawa, z jednej strony mamy drogę na Gozdowo, z drugiej Wrześnicę, a po środku rozwijające się typowo miejskie osiedle mieszkaniowe - mówi nam starosta Dionizy Jaśniewicz

I dodaje:

- Rozpoczynam dyskusję na temat generalnej zmiany granic miasta. Szereg miejscowości wokół Wrześni: Nowy Folwark, Bierzglinek, Obłaczkowo, czy nawet już w tej chwili Gozdowo są praktycznie dzielnicami Wrześni.

Starosta  zauważa:

- Jeśli chcemy widzieć Wrześnię przy tym tempie rozwoju jako spójną aglomerację 50-60 tysięczną - bo takie prognozy powstają - to wcześniej musimy zaplanować gdzie będą przebiegały główne szlaki komunikacyjne, gdzie będziemy lokować cała infrastrukturę komunalną i społeczną. Potrzebna jest nam pewna myśl wyprzedzająca.

Ankieta

Czy starosta Dionizy Jaśniewicz ma rację wnioskując o rozszerzenie granic administracyjnych Wrześni?

Mirosław Zgoliński, sołtys Bierzglinka

- Mieszkańcy Bierzglinka są przeciwko podziałowi wsi. Jesteśmy i byliśmy jednością, niech tak pozostanie. Przyglądamy się sprawie i liczymy na to, że odbędzie się spotkanie z mieszkańcami - mówi nam Mirosław Zgoliński, sołtys Bierzglinka.

Całą procedurę podziału wsi musi przeprowadzić burmistrz Tomasz Kałużny. Odpowiedni wniosek trzeba zgłosić do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie Rada Ministrów podejmuje odpowiednią uchwałę o rozszerzeniu granic administracyjnych miasta. Kształt rubieży Wrześni nie zmienił się od lat 30. XX wieku.

Rada Ministrów w ostatnich latach takie decyzje podejmowała w stosunku m.in do.: Jarocina i Środy Wielkopolskiej.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12 miesięcy temu 28