Spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze” w Pyzdrach

Dziś w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach odbyło się spotkanie informacyjne na temat programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania zostały omówione założenia oraz zakres programu.

aktualności miesiąca temu 21

Głównym celem nowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.

Spotkanie rozpoczął burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski

Anna Chlebowska-Styś - specjalista z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Kinga Świtalska - doradca z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W spotkaniu wzięli udział nie tylko mieszkańcy gminy, a także ościennych powiatów. 

Ankieta

Czy skorzystasz z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Thumb grobelny   1

Sławomir Grobelny

miesiąca temu 21