Ruszyło wydobycie gazu ze złoża w Miłosławiu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN uruchomiły wydobycie gazu ziemnego ze złoża w Miłosławiu.

gospodarka rok temu 6

Złoże zostało udokumentowane w 2015 roku w trakcie wiercenia otworu Miłosław-4K na koncesji Kórnik-Środa. Zasoby wydobywalne oszacowano na poziomie 680 mln m3 gazu ziemnego zaazotowanego, a prognozowana eksploatacja złoża potrwa 18 lat.

W ramach wspólnej inwestycji powstała nowoczesna oraz w pełni zautomatyzowana instalacja, której obsługa sprowadza się do okresowego nadzoru oraz okresowej konserwacji. Bieżąca kontrola oraz sterowanie procesami technologicznym odbywa się w sposób zdalny z oddalonej o ok. 30 km Kopalni Gazu Ziemnego Radlin.

– Podstawowym zadaniem instalacji jest wstępne oczyszczanie wydobywanego gazu, redukcja ciśnienia i niskotemperaturowa separacja płynów złożowych. Tak przygotowany surowiec jest przesyłany wybudowanym na potrzeby inwestycji 10-km rurociągiem do Ośrodka Produkcyjnego Winna Góra, skąd jest transportowany do dalszego oczyszczenia w Kopalni Gazu Ziemnego Radlin. Po dostosowaniu jego parametrów do standardów paliwa gazowego przed sprzedażą gaz zostaje zatłoczony do krajowej sieci przesyłowej – czytamy w komunikacie prasowym.

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

rok temu 6