Radni stanęli po stronie mieszkańców Sokolnik. Budowa fermy drobiu została zablokowana na pewien czas

Rada Gminy w Kołaczkowie przystąpiła do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części Sokolnik. Ta decyzja zablokuje rozpoczęcia budowy fermy drobiu Pasz-Konspolu na co najmniej 9 miesięcy.

samorząd rok temu 1
Tomasz Miara i poseł Zbigniew Dolata
Sołtys Cieśli Małych Józef Lisiecki i radny Robert Ptaszyński

Radni 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących zatwierdzili uchwałę, o którą od kilku miesięcy wnioskowali mieszkańcy Sokolnik.

Skarbnik Danuta Olejniczak, wójt Teresa Waszak i Monika Nowak z biura rady

W czasie wtorkowej sesji mieszkańców wspierał poseł Zbigniew Dolata z PiS. Radni podjęli kilka innych uchwał, i tradycyjnie zgłosili kilkanaście interpelacji i zapytań.

Interpeluje radny Wojciech Tamborski
Radny Michał Stefański 

Ponadto rada gminy podjęła decyzje o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.Wprowadzono zmiany w budżecie gminy.

Radny Adam Gierszewski
Sołtys Wioleta Dzienniak

Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji gminnego programu wspierania rodziny oraz znowelizowali statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sołtys Cieśli Wielkich Grzegorz Baranowski

Thumb ww biernat

Filip Biernat

rok temu 1