Radni powiatowi – kto ma najwięcej, a kto najmniej, dlaczego najbogatsi są radni rolnicy?

Powiatowi radni złożyli oświadczenia majątkowe. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się im nieco inaczej.

samorząd 12 miesięcy temu 24

Jak? Po prostu porównaliśmy oświadczenia, które każdy radny składa na początku kadencji, z tymi ostatnimi.

Metodologia, jaką zastosowaliśmy, była bardzo prosta. Zliczaliśmy kolejne składniki majątku wykazane przez radnych – zatem na majątek składają się: oszczędności, wartość domów, mieszkań i innych nieruchomości, a także gospodarstw rolnych. Wliczyliśmy także dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, pensję, emerytury oraz diety radnego.

Mamy świadomość, że wyliczenia te są niedokładne i obarczone błędem. Wynika to m.in. z tego, że oświadczenia są niejednolite. Radni mają obowiązek wpisania np. samochodów o wartości powyżej 10 tys. zł. Muszą podać markę, model i rok produkcji, ale nie muszą wpisywać wartości – jednak część radnych to robi. Te dane także zawarliśmy w naszych wyliczeniach.

Jakie zatem możemy wyciągnąć wnioski? Po pierwsze, mamy pięciu milionerów, czyli radnych, których majątki przekraczają ponad 1 mln zł. Z tego grona wypadł radny Przemysław Kuczora, który po rozwodzie podzielił majątek.

Zauważyliśmy, że wzrost wartości majątku spowodowany jest głównie wzrostem wartości nieruchomości. Radni po latach po prostu wpisują większą wartość domów czy gospodarstw rolnych.

Część oświadczeń jest niepełna. Niektórzy prowadzący gospodarstwa rolne powinni podać przychód i dochód – my do naszych wyliczeń przyjmowaliśmy ten drugi składnik. Ale nie wszyscy radni wpisali dochód.

Jak wskazują cztery pierwsze miejsca, najbogatsi są rolnicy i producenci, ale głównie ci wielkopowierzchniowi. Większość z nich dzierżawi ziemię, nawet po kilkaset hektarów – ten majątek wpisali do oświadczeń, dlatego też wzięliśmy go pod uwagę.

Jednak prowadzenie gospodarstw rolnych to także gospodarowanie na kredyt. Lider naszej klasyfikacji Józef Szafarek ma największy majątek, ale jest też najbardziej zadłużonym radnym. Spłaca dwa kredyty: jeden w wysokości 1,2 mln zł, drugi to 115 tys. franków szwajcarskich. Zadłużeni są także m.in. Janusz Balcerzak, Dionizy Jaśniewicz i wspomniany Kuczora. Ten ostatni wykazał głównie maszyny w leasingu.

Głównym składnikiem majątków są nieruchomości. Im mniejsza ich wartość, tym niższa pozycja w naszym rankingu. Jedyną radną, która nie jest właścicielem domu ani mieszkania, jest Małgorzata Cichacka, dlatego jej majątek nie przekracza nawet 100 tys. zł.

Łączna wartość majątków radnych powiatu wrzesińskiego w 2016 wynosiła 21,2 mln złotych

Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ankieta

Mój ulubiony radny powiatowy

Ankieta

Którzy radni powinni odejść (można wybrać kilku)?

Thumb ww ma ecki

Tomasz Małecki

12 miesięcy temu 24