Rada gminy doceniła sołtysów i podniosła im wynagrodzenia

Rada Gminy w Kołaczkowie podwyższyła diety sołtysom, a także troje radnym, którzy są równocześnie sołtysami i radnymi.

samorząd 18:00 02-11-20193 5

Decyzja został podjęta na sesji rady, która odbyła się 28 października. Radni zdecydowali, że za każdy udział w sesji rady sołtysi otrzymają 150 zł (do tej pory 100 zł) i miesięczną dietę zryczałtowaną 200 zł (do tej pory 150 zł).

Rada ustaliła także się stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego używanego przez sołtysa do odbycia podróży służbowej w wysokości: o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,50 zł/km, o pojemności powyżej 900 cm3 - 0,83 zł/km.

Dietę za udział w sesji (oprócz miesięcznego ryczałtu) otrzymają także radni będący sołtysami: Małgorzata Jakubowska (Aktywni Grabowo Królewskie), Wiesław Urbaniak i Robert Ptaszyński (obaj PSL).

W głosowaniu 6 radnych było za, 5 przeciw, 3 wyłączyło się z głosowania.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

18:00 02-11-2019