Przetarg na przebudowę oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie

Gmina Kołaczkowo ogłosiła przetarg na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie. Urzędnicy czekają na oferty do 22 lutego do godz.10.00.

samorząd 10:51 11-02-20191 2

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 maja 2020 roku.

- Powstanie nowy zespół składający się z dwóch reaktorów biologicznych o kształcie walca, do tego wybudowany zostanie budynek obsługi technicznej. Nastąpi przeniesienie urządzeń uzdatniania osadu do nowego budynku, ponadto zostanie przebudowany zbiornik retencyjny oraz wybudowany punkt oczyszczania wstępnego. Nastąpi także wymiana trafostacji. Pojawi się więcej elektroniki, obiekt będzie w pełni przystosowany do obecnych przepisów – mówił w październiku 2018 Jarosław Zgoliński, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie.

Przypomnijmy, że gmina Kołaczkowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 319 198,94 zł.

Jaka będzie faktyczna wartość inwestycji pokaże rozpisany właśnie przetarg. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kołaczkowo wpisano kwotę 7 473 800 zł.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

10:51 11-02-2019