Przepraszam, czy tu biją? Wyjazdowe posiedzenie komisji edukacji

10 marca Komisja Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni przyjrzała się kondycji gminnej oświaty. Powrócił temat bezpieczeństwa uczniów w szkołach. 

oświata 14:54 12-03-20205 24

Radni tym razem obradowali w Szkole Podstawowej w Chwalibogowie. Dyrektor Grzegorz Trocha przyjął włodarzy godnie – kawą, herbatą ciastem, sałatkami i innymi smakołykami. W takich okolicznościach złożył sprawozdanie z działalności szkoły. Liczby i suche fakty. Członkowie komisji nie mieli uwag.

– Nauczyciele czuwają nad bezpieczeństwem uczniów, co świadczy, wbrew skardze, która niedawno wpłynęła do rady miejskiej, że szkoła dba o bezpieczeństwo. Dzieci w szkole w Chwalibogowie są bezpieczne. Ten monitoring o którym wspominano, pomaga tylko chronić mienie szkoły. Do zwad między uczniami nie dochodzi, na szczęście nie mamy walk w  toaletach i po kątach. Być może gdzieś się odbywają, ale raczej poza szkołą – mówił Grzegorz Trocha.

Na początku posiedzenia komisji radny Damian Staniszewski (Projekt Września) zaproponował zmianę porządku obrad i poszerzenie go o temat bezpieczeństwa szkołach w kontekście bójek uczniów, które niedawno miały miejsce w SSP nr 6.  

Uczniowie „szóstki” organizowali walki w szkole. Sprawa wyszła na jaw dzięki nagraniu, które otrzymaliśmy.

 – W marcu lub kwietniu będziemy mieli posiedzenie w Szkole Podstawowej nr 6, wtedy poruszymy ten temat. Chociaż uważam, że to kompetencja nadzoru pedagogicznego, a nie komisji edukacji – odpowiadał przewodniczący Bogdan Nowak (Unia Wrześnian).

Raport o stanie oświaty przedstawił Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty UMiG we Wrześni.

W roku szkolnym 2019/2020 w gminie jest 9 szkół podstawowych, 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach jest 438,70 etatów nauczycielskich, w tym 33,03 etatów nauczycieli stażystów, 66,03 etatów nauczycieli kontraktowych, 98,42 etatów nauczycieli mianowanych i 241,22 etatów nauczycieli dyplomowanych.

W gminnych placówkach zatrudnionych jest 134 pracowników administracji i obsługi. Do wszystkich szkół podstawowych w gminie uczęszcza 4 359 uczniów w 209 oddziałach. Budżet oświaty i wychowania wynosi 67 642 487,18 zł.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak (Unia Wrześnian) dopytywał, jaką część tej kwoty stanowi subwencja oświatowa – okazało się, że pokrywa ok. 60% wszystkich kosztów. 

Z kolei radny Jarosław Graczyk (KO) pytał, skąd pojawiły się oszczędności w oświacie, a właściwie szukał potwierdzenia własnych podejrzeń. 

 – Nauczyciele za czas strajku nie otrzymywali wynagrodzenia. Ale dzięki temu – tak to można powiedzieć – można było zrealizować podwyżki dla nauczycieli bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeżeli nie byłoby tego strajku, to musielibyśmy prosić radę miejską o dodatkowe środki – mówił Jarosław Malicki.

Dodajmy, że planowane były kolejne posiedzenia komisji rady miejskiej, ale zostały odwołane prawdopodobnie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem że bójki uczniów w szkołach gminy Września to częste zjawisko?

Thumb ww biernat

Filip Biernat

14:54 12-03-2020