Powiat ogłosił konkurs na dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej

1 lipca zarząd powiatu wrzesińskiego ogłosił konkurs na dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Oferty można składać do 24 lipca do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

oświata 12:56 03-07-20190 7

O to stanowisko mogą się ubiegać osoby, które spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.

Szczegóły TUTAJ.

Kandydaci będą musieli przedstawić m.in.: koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Dyrektora wybierze komisja konkursowa wyłoniona przez zarząd powiatu.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:56 03-07-2019