Powiat daje 300 tys. zł do podziału w budżecie obywatelskim. Do 9 sierpnia propozycje

Do 9 sierpnia można składać propozycje do budżetu obywatelskiego powiatu 2020.

samorząd 09:00 28-07-20192 5

W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 do rozdysponowania jest 300 tys. zł – po 60 tys. zł dla każdej z 5 gmin powiatu wrzesińskiego. Dodajmy, że kwotę do podziału w budżecie obywatelskim powiatu zwiększono o 50 tys. zł. Wychodzi więc po 10 tys. zł dodatkowo na gminę.

Propozycje do budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec w ramach puli gminy, w której wnioskodawca zamieszkuje. Wniosek trzeba złożyć na specjalnym formularzu, do którego należy dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców gminy, w której realizowane będzie to zadanie (nie wliczając wnioskodawcy).

Wnioski zostaną zweryfikowane przez zespół ds. budżetu obywatelskiego, w którym znajdą się urzędnicy i radni. Odbędzie się to 25 września br.

W ramach budżetu obywatelskiego dofinansowane mogą być projekty: kulturalne, sportowe, edukacyjne, turystyczne, zdrowotne, społeczne, ekologiczne, infrastrukturalne. W ubiegłym roku z budżetu obywatelskiego powiatu skorzystali mieszkańcy mniejszych miejscowości.

10 października Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ustali ostateczną listę zweryfikowanych projektów, które zostaną poddane konsultacji społecznej, czyli głosowaniu. Rozpocznie się ono w dniu publikacji listy propozycji i potrwa do 24 października. Aby oddać głos, należy wypełnić kartę do głosowania (do tej pory trzeba było podać m.in. PESEL) i zagłosować na jedną z propozycji zadań z terenu gminy, której jest się mieszkańcem. Głosować mogą tylko osoby pełnoletnie. W ubiegłym roku wypełnione karty trzeba było wrzucić do urny, która znajdowała się w starostwie i urzędach gmin. W 2018 r. zagłosowało ponad 7 tysięcy osób.

Ogłoszenie wyników odbędzie się do 31 października br., natomiast realizacja poszczególnych zadań zaplanowana jest od 1 stycznia do 31 listopada 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni, tel. 61 640 44 64, 61 640 45 34.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

09:00 28-07-2019