Poseł z biurem we Wrześni chce powrotu „ery Chrystusa”

Zbigniew Dolata, gnieźnieński poseł Prawa i Sprawiedliwości, który dość często gości we Wrześni, zaapelował o przywrócenie narodzin Chrystusa jako epokowego wyznacznika w historycznej terminologii.

społeczeństwo 11:37 13-08-201927 34

Z. Dolata, który przed wejściem w politykę był nauczycielem historii, szczegółowo uzasadnił swoje postulaty w interpelacji złożonej niedawno na ręce ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Poseł pisze w niej, że „wprowadzenie w czasach PRL terminów »przed naszą erą« (p.n.e.) i »naszej ery« (n.e.) było elementem sowietyzacji i ateizacji Polski”. Parlamentarzysta zauważył, że stosowanie chrystusowych terminów jest „oczywistością w ogromnej większości krajów Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Południowej, czy w Australii”.

– Szczególnie wymowny jest też fakt, iż w krajach Europy Środkowej (np. Czechy, Słowacja, Węgry), które znalazły się w bloku komunistycznym i były silniej zsowietyzowane niż Polska, powrócono do stosowania prawidłowej terminologii. Warto też zwrócić uwagę, iż opisom zbiorów w języku polskim, w których stosuje się określenia „p.n.e.” towarzyszą często opisy przetłumaczone na język angielski, w których oczywiście stosuje się prawidłową terminologię „BC”, czyli „before Christ” (przed Chrystusem) – napisał Dolata.

– Czy zostaną podjęte działania zmierzające do przywrócenia prawidłowej terminologii „przed Chrystusem”, „po Chrystusie” lub „Anno Domini” w opisach zbiorów muzealnych oraz wszelkich publikacjach? – pyta na koniec Z. Dolata. Ministerstwo kultury nie wydało jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

11:37 13-08-2019