Pierwsze spotkanie nowej grupy teatralnej: Otczapy Junior

Teatr Otczapy zaprasza do nowej Grupy Teatralnej OJ, która ma na celu nauczenia podstaw aktorstwa osób chcących zatopić się w magię teatru. W środę 27 września odbyło się pierwsze spotkanie nowej grupy teatralnej, do której zgłosiło się kilkanaście osób.

kultura 10 miesięcy temu 0

Grupa Teatralna OJ, czyli Otczapy Junior jest projektem umożliwiającym poznanie świata aktorskiego od podstaw. Ten pomysł zrodził się w momencie gdy przyjmowaliśmy adeptów do naszego teatru. Oczywiste dla nas - aktorów Teatru Otczapy, zwroty i oczekiwania reżyser były trudne do zrozumienia dla osób z zewnątrz. Dlatego uznaliśmy, że warto spróbować zachęcić nowe osoby do teatru. Zajęcia będą opierały się na podstawowych warsztatach aktorskich, dzięki czemu wraz z czasem trwania projektu uczestnicy będą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności aktorskie. Nomenklatura teatralna nie będzie im już obca, i co najważniejsze, osoby wskazane przez reżyser Elżbietę Górczyńską zostaną dodatkowo zaproszone na próby Teatru Otczapy. Chcemy zachęcić każdą osobę na terenie powiatu i gminy Września do uczestnictwa w Grupie Teatralnej OJ. Jedynym kryterium jest ukończone rocznikowo 15 lat (nie mamy górnej granicy wieku) oraz dyspozycyjność w każdą środę od 17.30 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Wwinfo profile thumb

Wiadomości Wrzesińskie

10 miesięcy temu 0