Panie starosto! Potrzebny jest chodnik w centrum Krzywej Góry

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w centrum wsi, to dzisiaj największe marzenie mieszkańców Krzywej Góry. Ten postulat zgłosili kolejny raz na zebraniu wiejskim, które odbyło się 30 marca.

społeczeństwo rok temu 1

Sprawa dotyczy 300 metrowy odcinka w centrum wsi. Od lat mieszkańcy Krzywej Góry domagają się tej inwestycji od powiatu. Na razie bezskutecznie. W czwartek naciskali na wójta Teresę Waszak, aby pomogła jej w tej sprawie.

Przemawia wójt Teresa Waszak
Radny Jerzy Woś naciskał na dokończenie budowy chodnika w Krzywej Górze

Sołtys Mariusz Kozielski przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w 2016 roku.

W świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze znajduje się kominek

Zebranie wiejskie podjęło decyzję o przesunięciu środków we funduszu sołeckim. Części kwoty przeznaczonej na zakup tłucznia przeniesiono na zakup szafy do kuchni w świetlicy wiejskiej. Natomiast z zadań integracyjnych przesunięto 500 zł na stworzenie strategii rozwoju sołectwa.

Sołtys prezentuje efekty remontu w świetlicy wiejskiej

Thumb ww biernat

Filip Biernat

rok temu 1