Osoba urodzona we Wrześni jest na czarnej liście pedofilów i gwałcicieli

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można sprawdzić dane osobowe najgroźniejszych przestępców seksualnych w Polsce. Na liście widnieje 768 nazwisk. Wśród nich jest jedna osoba urodzona we Wrześni.

na sygnale 10 miesięcy temu 21

Rejestr składa się z dwóch baz danych. Pierwsza dostępna jest dla wszystkich. Wystarczy wejść TUTAJ

We wspomnianej części znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.

Na czarnej liście jest Tomasz Leśniewski urodzony we Wrześni. 38-latek obecnie przebywa w miejscowości Góry. Z rejestru można dowiedzieć się, że mężczyzna przestępstwo popełnił we wsi Góry 6 sierpnia 2012 roku. Skazany został na 4 lata pozbawienia wolności. Otrzymał też 6-letni lat zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną i 6-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Do drugiej bazy dostęp mają organy państwowe i samorządowe, a także placówki oświatowo-wychowawcze oraz organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ta lista zawiera 2614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 r. na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.

Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak – nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary – aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

10 miesięcy temu 21