Nietypowe pisanki w Nekli

Nauczycielki z  Zespołu Szkół w  Nekli pomalowały wielkie pisanki świąteczne, które stanęły w  trzech punktach na  terenie miasta, m.in. na  wjeździe do  miasta, na  Rynku oraz na  rondzie im. Jana Pawła II. Prace wykonały: Agnieszka Nowak, Longina Izydorczyk oraz Anita Budzyńska. Koordynatorką zadania była Aldona Kubacka, zastępca dyrektora zespołu szkół.

aktualności rok temu 1

Thumb marusia

Masza Lachowska

rok temu 1