Nieoczekiwana zmiana sołtysa w mateczniku burmistrza Miłosławia

Damian Perlik został nowym sołtysem sołectwa Bugaj (Bugaj, Bagatelka i Franulka). Na stanowisku zastąpił Stanisława Starańskiego.

samorząd 17:58 12-04-20193 48

Tak zdecydowali mieszkańcy, którzy wzięli udział w zebraniu wiejskim. Odbyło się ono w czwartek 11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bugaju.

Stanisław Starański otrzymał 19 głosów, a Damian Perlik 34. W skład rady sołeckiej weszli: Przemysław Kupś, Paweł Surdyk, Ewa Kruk, Milena Goślińska, Piotr Popławski i Sebastian Szelągiewicz

Stanisław Starański
Radny Przemysław Włodarczak
Radny Adam Spychała
Zebranie odbyło się w szkole podstawowej
Samorządowcy z nowym i starym sołtysem
Sekretarz urzędu Janina Iglińska czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania
Mieszkańcy sołectwa Bugaj
Wśród głosujących był m.in. były radny Maciej Babiarz
Nowy sołtys Bugaju Damian Perlik

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

17:58 12-04-2019