Najbardziej oczekiwana inwestycja w Borzykowie zmierza do finału. Ogłoszono przetarg na odwodnienie osiedla

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił przetarg na budowę kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 i 442 w Borzykowie.

samorząd rok temu 0

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 27 kwietnia. Roboty budowlane mają zakończyć się do 31 lipca bieżącego roku.

Osiedle w Borzykowie zalane w 2013 roku

Istniejące do tej pory odwodnienie jest nieskuteczne, przy większych opadach zalewane jest osiedle domów jednorodzinnych w Borzykowie.

Zalane Borzykowo przy drodze wojewódzkiej 441 w 2013 roku

Kosztorys inwestycji wyliczono na 700 tys. zł. Pół miliona na ten cel wyda WZDW-u, kolejne 200 tys. zł gmina Kołaczkowo.

Mieszkańcy Borzykowa muszą bronić się przed wodą

Thumb ww biernat

Filip Biernat

rok temu 0