Nadzieja dla zwierząt i dla nas

W gminie Deszczno trwa walka o ocalenie stada wolno żyjących krów od rzezi, domagał się tego Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

Moim zdaniem 12:56 21-06-20190 9

Sprawą zajmują się aktywiści z całej Polski, reprezentujący różne środowiska społeczne, nawet takie, których udziału nikt by się w tej sytuacji nie spodziewał. Interweniował prezydent RP i prezes Kaczyński.

Polska jest krajem mało empatycznym – ciągle uważamy, że można dziecku dawać „klapsa”, a psa najlepiej trzymać na łańcuchu, nasze elity polityczne nie widzą w tym nic złego. W takim kontekście „pospolite ruszenie” na rzecz ratowania krów jest zaprzeczeniem tego, że jesteśmy bezduszni wobec zwierząt.

W gminie Września nadal zaś trwają rozmowy dotyczące możliwości wprowadzenia programów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. Głos społeczny jest tu także bardzo silny. Jaka będzie reakcja władz samorządowych? Czy wesprą aktywistów?

Zaangażowanie ludzi w sprawy relacji ze zwierzętami – ale szerzej: relacji ze środowiskiem naturalnym – jest istotnym zasobem świadczącym o tym, że ludziom zależy na tych sprawach. Warto zadbać, by tego zasobu nie zmarnować.

Hanna Mamzer

socjolog, prezes stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

12:56 21-06-2019