Na początku roku okaże się, kto wybuduje pierwszy etap obwodnicy Wrześni

Urząd miasta zamierza wybrać wykonawców pierwszego etapu obwodnicy Wrześni na przełomie stycznia i lutego 2019. Przetarg podzielono na cztery części. W trzech przypadkach oferty przekroczyły założone przez gminę kosztorysy.

samorząd 09:05 26-12-20181 36

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że 5 grudnia otwarto oferty na budowę pierwszego odcinka obwodnicy. Zgłosiło się 7 firm. Tylko w przypadku budowy ronda na drodze krajowej nr 92 oferenci zmieścili się w kwotach oczekiwanych przez ratusz, który na ten chciał wydać maksymalnie 11 mln zł.

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni założył, że pierwszy etap będzie kosztował łącznie 14,6 mln zł. Przetarg pokazał, że obecnie ceny na rynku są wyższe. Ceny zaproponowane w częściach przetargu dotyczących: budowy ronda przy ul. Słowackiego i Strzykały, przebudowy odcinka ul. Słowackiego i budowy miejsc postojowych z drogą manewrową, były 2-3-krotnie wyższe.

– Obecnie trwa sprawdzanie kosztorysów ofertowych poszczególnych ofert złożonych w ramach danej części budowy I etapu obwodnicy. Planujemy zakończyć postępowanie, dokonać wyboru ofert na początku 2019 roku, w styczniu, lutym – informuje Tomasz Koralewski z wydziału inwestycyjnego UMiG.

Budowa pierwszego etapu obwodnicy ma już zabezpieczenie, została zaplanowana w projekcie budżetu gminy Września 2019. Znalazła się we wspólnym worku o nazwie: „budowa obwodnic i nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września” (30,84 mln zł). Te „inne ciągi” to podziemne tunele na ul. Działkowców.

Pieniądze na ten cel będą pochodziły z emisji obligacji, które gmina Września zamierza wkrótce wyemitować. Wstępny kosztorys przewidywał kwotę 75 mln zł.

Burmistrz zapewniał nas wcześniej, że spłata zaciągniętych przez gminę zobowiązań nastąpi z nowych wpływów podatkowych, które pojawią się w związku z upływem terminu zwolnienia podatkowego od istniejących już fabryk. Dzięki temu spłata tego zobowiązania nie wpłynie na ograniczenie innych wydatków inwestycyjnych, a skala innych inwestycji pozostanie na obecnym poziomie.

Samorząd wrzesiński jest w trakcie pozyskiwania środków na budowę obwodnicy z budżetu państwa. Działania te zostały wsparte przez Zbigniewa Hoffmanna, wojewodę wielkopolskiego.

Filip Biernat

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

09:05 26-12-2018