Mieszkańcy sami mogą zdecydować, na jaki cel przeznaczyć sto tysięcy złotych

Do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego wpłynęły szesnaście wniosków. Jeden z nich nie przeszedł pozytywnej weryfikacji.

aktualności rok temu 6

Mowa o wniosku, który złożył Projekt Września. Dotyczył on budowy wybiegu dla psów w rejonie wrzesińskich Glinek. Urzędnicy ratusza stwierdzili, że jego budowa we wskazanym miejscu nie jest możliwa.

Głosowanie nad projektami trwać będzie od 20 maja do 2 czerwca. Każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Września będzie mógł wrzucić głos do urny, która stanie w komendzie straży miejskiej. Przychodzić można tam od 22 maja do 26 maja i od 29 maja do 2 czerwca w godz. 8.00-19.00.

Głosować można również na terenach wiejskich:

20 maja – Stanisławowo, świetlica (8.00-8.55), Grzybowo, szkoła (9.00-9.55), Wódki, plac zabaw (10.00-10.55), Sobiesiernie, świetlica (11.00-11.55), Sokołowo, świetlica (12.00-12.55), Gutowo Małe, świetlica (13.00-13.55), Gutowo Wielkie, park (14.00-14.55), Kleparz, świetlica (15.00-15.55)

21 maja – Gozdowo, świetlica (8.00-8.55), Sędziwojewo, świetlica (9.00-9.55), Otoczna, przy sklepie (10.00-10.55), Gonice, świetlica (11.00-11.55), Goniczki, świetlica (12.00-12.55), Węgierki, świetlica (13.00-13.55), Bierzglin, świetlica (14.00-14.55), Sołeczno, świetlica (15.00-15.55)

27 maja – Chociczka, przy sołtysie (8.00-8.55), Słomowo, świetlica (9.00-9.55), Gulczewo, boisko (10.00-10.55), Marzenin, szkoła (11.00-11.55), Strzyżewo, świetlica (12.00-12.55), Nowy Folwark, szkoła (13.00-13.55), Psary Polskie, świetlica (14.00-14.55), Psary Małe, świetlica (15.00-16.00)

28 maja – Bardo, plac zabaw (8.00-8.55), Osowo, świetlica (9.00-9.55), Nowa Wieś Królewska, świetlica (10.00-10.55), Chocicza Wielka, świetlica (11.00-11.55), Chocicza Mała, świetlica (12.00-12.55), Bierzglinek, świetlica (13.00-13.55), Kaczanowo, świetlica (14.00-14.55), Obłaczkowo, świetlica (15.00-15.55), Chwalibogowo, świetlica (16.00-16.55)

Dodajmy, że w tym roku jako pierwszy zostaje wybrany projekt, który uzyskał największy stosunek procentowy liczby uzyskanych głosów do liczby mieszkańców zameldowanych w danej miejscowości, której projekt dotyczy. Jeżeli projekt dotyczy kilku miejscowości, przy obliczaniu wyniku procentowego uwzględnia się łączną liczbę mieszkańców tych miejscowości.

Kolejne projekt wybierany będzie według liczby uzyskanych głosów. W przypadku równej liczby głosów lub punktów procentowych uzyskanych w głosowaniu mieszkańców wygrywa ten projekt, który wpłynął wcześniej.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej:

Bierzglinek – przebudowa schodów przy Grocie. Koszt: 35 000 zł.

Kaczanowo – budowa zewnętrznej siłowni przy kompleksie sportowym szkoły podstawowej (zakup i montaż 6 urządzeń, wykonanie ogrodzenia). Koszt: 41 000 zł.

Sokołowo – rozbudowa istniejącej siłowni (zakup 11 urządzeń, położenie kostki brukowej na plac pod siłownię). Koszt 39 290 zł.

Bardo – budowa zewnętrznej siłowni, zestawu zabawowego, huśtawki, stolika do gry w szachy, altany, siaki oraz innych elementów pod przygotowanie boiska do siatki plażowej, położenie kostki brukowej. Koszt: 34 250 zł.

Chwalibogowo – budowa chodnika na odcinku 400 metrów, wykonanie dojazdów do posesji. Koszt: 44 000 zł.

Grzybowo – zakup mobilnego podestu scenicznego, zakup blaszanego garażu, a także 20 kompletów piknikowych oraz 100 drewnianych, składanych krzeseł. Koszt: 49 700 zł.

Września – zagospodarowanie narożnika ul. Fromborskiej z ul. Wrocławską (zasadzenie drzewek i kwiatów, zakup ławek). Koszt: 30 000 zł.

Gulczewo – budowa zadaszonej altany z murowanym grillem i miejsce na ognisko raz z wyposażeniem: ławki, stół, komin z czopuchem, posadzka oraz budowa chodnika, wyłożenie terenu kostką przed świetlicą, budowa placu tanecznego z kostki brukowej. Koszt: 43 000 – 50 000 zł.

Września – zakup 4 samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów wyposażonych w narzędzie umożliwiające wykonanie podstawowych czynności naprawczych np. wyregulowanie hamulców, uzupełnienie powietrza w kołach. Koszt: 20 200 zł.

Chocicza Mała – zakup altany wraz z pleksą ochronną i grillem żeliwnym, a także roślin, zakup 6 stołów oraz 12 ławek. Koszt: 40 500 zł.

Gutowo Małe – zagospodarowanie terenu przed świetlicą (wykonanie kręgu tanecznego, oświetlenie, zakup ławek). Koszt: 40 000 zł.

Marzenin – budowa siłowni zewnętrznej i wykonanie placu z kostki granitowej pod ognisko z wiszącym rusztem. Koszt: 33 043 zł.

Września – wykonanie miejsc postojowych przy ul. 17 Dywizji Piechoty 5, 7, 9 i 11. Koszt: 50 000 zł.

Września – wykonanie instalacji monitoringu w rejonie osiedla Kościuszki, ul. Koszarowej i ul. Warsztatowej. Koszt: 50 000 zł.

Psary Małe – budowa drewnianej wiaty z podłogą stałą z kostki brukowej, grilla stacjonarnego oraz zakup 4 ławek i 2 stołów. Koszt: 33 000 zł

Ankieta

Czy weźmiesz udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego 2017? .

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

rok temu 6