Mieszkańcy Pyzdr wybrali zadania, które zostaną zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

30 września mieszkańcy Pyzdr spotkali się w sali kina, aby dokonać podziału środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2020 r. Do rozdysponowania mieli ponad 42 tys. zł 

samorząd 19:14 05-10-20191 6

Mirosław Balicki przewodniczący Zarządu Miasta - Osiedla przedstawił propozycje, które zostały zaakceptowane przez uczestników zebrania. Wśród przyszłorocznych wydatków znalazły się : zakup 5 szt. umundurowania tzw. turków do asysty przy Grobie Pańskim (18 tys. zł), dofinansowanie koła emerytów i rencistów (2 tys. zł), ofiara na dożynki parafialne (3 tys. zł), konserwacja placu zabaw Kubuś (5 tys.zł), zarybianie stawów (1 tys. zł), utrzymanie dróg i chodników (10 tys. zł) oraz rezerwa budżetowa (3 tys. zł). 

Rok temu mieszkańcy podjęli decyzje o budowie kładki w kształcie łuku pomiędzy stawami na Zbiorniku Szybskim (koszt 20 tys. zł.). Ta inwestycja nie zostanie zrealizowana z przyczyn technicznych - grunt (torf), nie spełnia wymogów bezpiecznego użytkowania. Burmistrz jednak nie wyklucza powstania przejścia w tym miejscu w najbliższych latach. Jak poinformował zebranych Przemysław Dębski, pieniądze z tej inwestycji  zostaną  przeznaczone na kładkę na Flisie, wzdłuż nowo budowanej promenady - od przystani wodniackiej w kierunku wiatraka holenderskiego.

Ankieta

Czy w Pyzdrach potrzebny jest fundusz sołecki (budżet obywatelski)?

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:14 05-10-2019