Mieszkańcy przekonali radnych. Rada przystąpi do sporządzenia planu zagospodarowania dla Sokolnik

W najbliższy poniedziałek Rada Gminy w Kołaczkowie podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania dla Sokolnik. Decyzja ma zablokować budowę fermy drobiu w tej miejscowości.

samorząd rok temu 0
Obradom przewodniczyła Danuta Grabowska

9 marca odbyło się wspólne posiedzenie komisji. Tematem był plan zagospodarowania przestrzennego dla Sokolnik, który ma zablokować planowaną budowę fermy drobiu. W spotkaniu uczestniczyli także mieszkańcy wsi. Już wcześniej przedstawiono im pięć wariantów zakresu terytorialnego planu.

Radni mieli wiele pytań
Wójt Teresa Waszak z mapką

 - Wybraliśmy projekt najdalej idący. Obejmuje ten plan ulicę Zakole, Spokojną, odcinek ulicy Bohaterów II Wojny Światowej oraz ulicę Zdrowotną - mówiła Danuta Grabowska, przewodnicząca Rady Gminy w Kołaczkowie. Na komisjach nie było jednomyślności wśród radnych. Choć większości radnych przychyliła się do propozycji mieszkańców.

Radny Mariusz Gomulski miał wiele uwag do propozycji mieszkańców

13 marca rada gminy podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Sokolnik.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

rok temu 0