Mieszkańców Bieganowa prześladują piraci drogowi. Potrzebna jest interwencja policji

Piraci drogowi, walające się śmieci, dostępności hali sportowej to problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy Bieganowa.

społeczeństwo rok temu 1

28 marca w świetlicy wiejskiej w Bieganowie odbyło się zebranie wiejskie. Uczestniczyła w nim wójt Teresa Waszak, radni oraz rada sołecka. Mieszkańca mieli wiele uwag na temat otaczającej ich rzeczywistości.

Sołtys Agnieszka Frąckowiak

Najpierw sołtys Agnieszka Frąckowiak oraz wójt Teresa Waszak przedstawiły sprawozdania z działalności. Potem głos zabrali mieszkańcy. Dominującym tematem byli piraci drogowymi, którzy nagminnie przekraczają dopuszczalną prędkość na drodze powiatowej, która przecina wieś. Niektórzy bieganowianie domagali się instalacji sygnalizacji świetlnej, tak aby można było w spokoju przejść na drugą stronę ulicy. Były też uwagi, co do stanu nawierzchni jezdni. Wójt Teresa Waszak zapowiedziała częstsze wizyty patroli policyjnych w Bieganowie.

Mieszkańcy Bieganowa

Sporo emocji wzbudziła również sprawa śmieci, która walają się po całym Bieganowie. Przy silnym wietrze odpadki wydostają się z sortowni śmieci firmy Iglespol, i fruwają po całej wsi. Urzędnicy obecni na sali obiecali interwencję w tej sali.

Mieszkańcy Bieganowa

Podczas zebrania poruszona została kwestia korzystania z hali sportowej w Bieganowie przez dzieci i młodzież poza godzinami lekcyjnymi. Okazało się, że młodzież musi za to płacić. Problem obiecała się zająć wójt Teresa Waszak.

Mieszkańcy Bieganowa

Thumb ww biernat

Filip Biernat

rok temu 1