Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski odbędzie się 7 maja. Zgłoś się do tej fajnej imprezy!

7 maja odbędzie się 41. edycja Międzywojewódzkiego Pieszego Rajdu Reymontowskiego. To element obchodów 150. rocznicy urodzin Władysława Stanisława Reymonta w Kołaczkowie.

kultura rok temu 3

Uczestnicy rajdu otrzymają mapy na starcie. Drużyny w czasie rajdu będą uczestniczyć także w konkursach i konkurencjach sprawnościowych. Przewidziano konkurs plastyczny pt. „Portret Władysława Reymonta”, drużyna musi dostarczyć jedną pracę na start rajdu. Kolejnym konkurs będzie dotyczył życia i twórczości Reymonta. Każdy zespół musi wydelegować jedną osobą do tego konkursu.

Szef wielkopolskiego LZS-u Tadeusz Tomaszewski i wójt Teresa Waszak w czasie rajdu 2016

Na trasie rajdu odbędą się konkurencje rekreacyjno-sportowe: tor przeszkód (startują 3 osoby z drużyny), przenoszenie fasolki słomką, żółwia jazda na rowerze, rzut lotką do celu.

Rajd Reymontowski cieszy się niesłabnącą popularnością

Start nastąpi o godz. 9.00 na rynku w Pyzdrach. Sekretariat rajdu i punkt startowy czynny będzie w dniu startu od godz. 8.00. 
Meta rajdu usytuowana będzie na Placu Wł. Reymonta w Kołaczkowie. Zawodnicy na mecie oczekiwani są około godz. 14.00. Podsumowanie rajdu oraz wręczenie pucharów i nagród nastąpi ok. godz.15.00.

W trakcie rajdu dzieją się ciekawe wydarzenia

Organizatorem rajdu jest Rada Gminna Zrzeszenia LZS i Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

rok temu 3