Kwiaty, medale, statuetki i pieniądze dla nauczycieli powiatowych szkół

Wrzesińskie Starostwo Powiatowe o kilka dni wcześniej niż cała Polska obchodziło Narodowy Dzień Edukacji Narodowej.

oświata 11 miesięcy temu 17

Święto nauczycieli przypada w sobotę 14 października, a powiatowa uroczystość została zorganizowana w środę 11 października w Pałacu na Opieszynie.

Niecodzienne spotkanie było okazją podziękowań za codzienny trud pracowników lokalnej oświaty. Dodajmy, że starostwo pełni nadzór nad szkołami średnimi i placówkami specjalnymi.

Starosta Dionizy Jaśniewicz oraz naczelnik wydziału oświaty Stefan Tomczak wręczyli kilkadziesiąt nagród i wyróżnień. Ich wartość w zależności od rangi wahała się od 3 do 5 tys. zł.

Najwyższe Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Magdalena Kostecka i Witold Michalak z ZSP oraz Maria Radziejewska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP).

Nieco mniej wartościowymi Nagrodami Starosty Wrzesińskiego zostali wyróżnieni: Violetta Zdunowska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego (LO), Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej (który otrzymał również Medal za Długoletnią Służbę), wicedyrektor ZSTiO Roman Ciesielczyk, nauczyciele z LO Leszek Nowacki i Ewa Sławska, Bożena Gawrych z PPP, Iwona Pawlaczyk i Anita Sarbinowska-Murawiecka z ZSP, Anna Kulczyńska z ZSS, Przemysław Pawlak z ZSTiO, oraz Jacek Pawlak i Anna Stanisławczyk z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 (ZSZ).

Pamiątkowymi statuetkami zostali wyróżnieni nauczyciele i pracownicy obsługi powiatowych szkół, którzy w zeszłym roku szkolnym przeszli na emeryturę. Byli to: Renata Augustyniak, Ludmiła Kuchnowska-Putko, Anna Stachowiak, Zofia Jędrzejczak i Ewa Parus (wszystkie panie z LO), Włodzimierz Wawrzyniak, Beata Kapelak, Maria Modrzejewska, Ewa Podsiadła-Adamczyk, Ewa Spisak, Halina Garbarek i Beata Świątek (wszyscy z ZSTiO) oraz Elżbieta Wilczewska z ZSP i Magdalena Janiak z ZSS.

Symboliczne Medale Komisji Edukacji Narodowej powędrowały do Marleny Czyż z Zespołu Szkół Politechnicznych (ZSP), Małgorzaty Gołębiowskiej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) oraz Elżbiety Kołtuniak-Kierzek z Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS).

Spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne uczniów LO im. Sienkiewicza.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

11 miesięcy temu 17