Koniec z nadgodzinami w przedszkolach w gminie Pyzdry

20 maja w sali Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach odbyła się VI sesja Rady Miejskiej.

samorząd 16:16 22-05-20191 2

W programie sesji znalazło m.in. podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących w przedszkolu odnosi się do wieku podopiecznych. Jeżeli dzieci mają 6 lat – pensum wynosi 22 godziny, a jeśli mniej to 25 godzin.

Pyzdrski samorząd został zobligowany do ustalenia ile będzie pracował nauczyciel przedszkolny grupy mieszanej wiekowo, czyli składający się z 6 i 5 - latków.

Za podniesieniu pensum do 25 godzin głosowało 9 radnych, 6 było przeciwko.

Tak argumentował decyzję burmistrz Przemysław Dębski

Przyjęta na sesji uchwała ma przede wszystkim ma uchronić małe wiejskie szkoły przed kosztami wypłaty nadgodzin w punktach przedszkolnych. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, gdyż od wielu lat staramy się ograniczać wydatki bieżące w nierentownych placówkach.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

16:16 22-05-2019