Kołaczkowo wychodzi z cienia. Władze gminy zapowiadają szeroki front inwestycyjny w 2018

Rada Gminy w Kołaczkowie przyjęła budżet na 2018. W nadchodzącym roku zaplanowano wskaźnik inwestycyjny na poziomie 30%. To rekord w historii kołaczkowskiego samorządu.

samorząd 10 miesięcy temu 5

Sesja odbyła się 28 grudnia. Projekt budżetu na 2018 rok został przyjęty jednomyślnie. Dochody budżetu zostały ustalone 24 mln 766 tys. zł, natomiast wydatki na 30 mln 935 tys. zł. Łącznie na  wydatki majątkowe gmina chce przeznaczyć 9,515  mln  zł, to przy globalnych wydatkach 30 mln zł daje wskaźnik inwestycyjny na poziomie 30  proc.

Najwięcej środków pochłonie jednak budowa kanalizacji sanitarnej w  Borzykowie 1 mln 674 tys. zł, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie – 4,774  mln zł. Mają być przebudowane kolejne drogi to m.in.: ul. Polna w  Kołaczkowie – w projekcie budżetu wyasygnowano 200 tys. zł. Po za tym ul. Leśna (od strony ul. Krakowskiej) 151 tys. zł. W budżecie uwzględniono położenie nowej nawierzchni ulic Ogrodowej i  Cmentarnej (74  tys. zł) i przebudowę placu przy kościele (92  tys. zł).

Ankieta

Czy Twoim zdaniem wójt Teresa Waszak zrealizuje budżet gminy zaplanowany na 2018?

Oprócz tego radni podjęli decyzję o zamiarze likwidacji szkoły filialnej w Borzykowie, a także 11 uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego na terenie poszczególnych wiosek. Ma to związek z budową elektrowni wiatrowych i skutkami tegoż.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem Teresa Waszak dobrze sprawuje urząd wójta gminy Kołaczkowo?

Thumb ww biernat

Filip Biernat

10 miesięcy temu 5