Jaka komunikacja?

Jak powinna wyglądać komunikacja publiczna w naszej gminie? To pytanie zadajemy sobie od jakiegoś czasu.

Moim zdaniem 09:38 28-02-202029 14

W tym celu warto przyjrzeć się, co do powiedzenia na ten temat mają osoby zajmujące się tą tematyką naukowo. Sprawą komunikacji publicznej w gminie Września zainteresował się niegdyś mgr inż. Błażej Matuszak, który w 2017 r. napisał na ten temat pracę magisterską.

Po dokonaniu analizy układu sieci drogowej, poziomu zagęszczenia ludności oraz potrzeb transportowych mieszkańców, opracował koncepcję systemu transportu publicznego w naszym mieście. Przeprowadzenie blisko tysiąca ankiet pozwoliło mu na przygotowanie konkretnej siatki połączeń – 5 linii autobusowych, które kursowałyby na głównych ciągach komunikacyjnych naszej gminy.

Autor koncepcji nie ograniczył się jedynie do obszaru miasta. Oprócz tego, że krańcowe przystanki 4 z 5 linii ulokowane zostały w podmiejskich miejscowościach, autor przewidział również główne kierunki rozwoju sieci komunikacyjnej. Jak nietrudno się domyślić, w opracowanej koncepcji wskazał, że komunikacja publiczna powinna docierać również do terenów wiejskich.

Kornel Tomczak

członek stowarzyszenia Projekt Września

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

09:38 28-02-2020