Inauguracja roku szkolnego w szkołach powiatowych. ZSZ nr 2 wprowadza e-dziennik i rozpoczyna trudną reformę

Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 odbyło się dzisiaj w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2. Naukę w tej szkole rozpoczęło 190 pierwszoklasistów. W tej chwili placówce uczy się ponad 600 uczniów.

oświata 11 miesięcy temu 1

Uroczystość trwała 45 minut. Maciej Mielczarek, dyrektor ZSZ nr 2 przedstawił zgromadzonym aktualną sytuację w podległej mu placówce. Zapowiedział trudny rok związany z wprowadzeniem reformy oświaty. A także wprowadzenie w szkole e-dziennika.

Głos zabrali także zaproszeni goście m.in. starosta Dionizy Jaśniewicz, naczelnik wydziału oświaty Stefan Tomczak, a także Marian Gawron, starszy Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni. Rozpoczęcie roku uświetniły występy młodzieży szkolnej.

Pierwszoklasiści ZSZ nr 2
Pierwszoklasiści ZSZ nr 2
Występy młodzieży szkolnej
Występy młodzieży szkolnej
Występy młodzieży szkolnej
Występy młodzieży szkolnej
Maciej Mielczarek, dyrektor ZSZ nr 2
Marian Gawron, starszy Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni
Starosta Dionizy Jaśniewicz

Thumb ww biernat

Filip Biernat

11 miesięcy temu 1