Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo ogłosiła przetarg na konserwację rowów melioracyjnych. Zainteresowani mogą zapoznać się z ofertą

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Kołaczkowo ogłosił przetarg na wykonanie prac konserwacyjnych na 8 rowach melioracyjnych.

rolnictwo ponad rok temu 0

Spółka chce wykonać roboty konserwacyjne na następujących ciekach szczegółowych.

1. Rów WT-7 (Budziłowo-Bielawy) 4 847 metrów bieżących.

Rowy WT-7J, WT-7N, WT-7K, WT-7H (Budziłowo)- łączna długość 2 402 mb 

2.Rów F-4C (Kołaczkowo) 1 820 mb

3 Rów F-3a (Borzykowo) 215 mb

4. Rów W-12-1 (Zieliniec) 706 mb

5. Rów W-12-1-2 (Zieliniec) 406 mb

6. Rów W-12-1-3 (Zieliniec) 1 237 mb

7. Rów M-18 (Krzywa Góra) 2 533 mb

8. Rów M-18 b (Krzywa Góra) 665 mb

Zakres prac jest określony w przedmiarze robót. Oferty zawierające wypełniony przedmiar robót, w opieczętowanych kopertach należy składać na adres: Romuald Matuszewski, Budziłowo 28, 62-306 Kołaczkowo, z dopiskiem; „oferta na rów...”Przedmiar robót do odbioru pod w/w adresem. Telefon kontaktowy 694-033-366

Termin składania ofert upływa 4 sierpnia br. do godz.14.00.

Kryterium wyboru oferty 80 % cena i 20 % doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Przed podpisaniem umowy wybrany oferent jest zobowiązany do wpłacenia kaucji na rzecz Spółki w kwocie 3% wartości prac brutto. Termin wykonania prac od 15 sierpnia do 31 października. 

Thumb ww biernat

Filip Biernat

ponad rok temu 0