Gdzie podziali się radni powiatowi?

Rada Gminy w Kołaczkowie obradowała już trzy razy. Na żadnych z posiedzeń nie pojawił się radny powiatowy. A uwag o stanie dróg powiatowych jest coraz więcej.

samorząd 20:01 06-01-20190 17

Radnymi z okręgu Kołaczkowo/Pyzdry zostali sami pyzdrzanie: Wiesława Kowalska (PiS), Krzysztof Strużyński (PSL), Robert Balicki (Samorządny Powiat). Żaden z nich nie pojawił się na sesji w nowej kadencji samorządu.

Tymczasem problemów związanych z drogami powiatowymi jest ciągle dużo. Na przykład na ostatniej sesji sołtys Wioleta Dzienniak zgłosiła konieczność naprawy drogi Wszembórz-Spławie. Głos w sprawie zabrał także radny Jerzy Woś.

Ankieta

Czy radni powiatowi powinni uczestniczyć w sesjach w Kołaczkowie?

- W naszej gminie radnych powiatowych nie mamy, ale okręg jest wspólny z Pyzdrami. Dobrze byłoby, aby chociaż jeden radny reprezentujący naszą gminę był na sesji, mógłby ewentualnie odnotować uwagi, które zgłaszamy i myślę, że byłaby wówczas szybsza interwencja –mówił radny.

Wójt Teresa Waszak odpowiedziała, że radni powiatowi są każdorazowo informowani o posiedzeniach sesji, stwierdziła, że będzie się z nimi kontaktowała w tej sprawie. 

Thumb ww biernat

Filip Biernat

20:01 06-01-2019