Fotograficzne „Ślady” Klubu Moment

Już w najbliższy piątek, 7. kwietnia 2017, fotografowie z Klubu Moment pokażą swoje nowe prace. Wernisaż prac zatytułowanych „Ślady” rozpocznie się o 17.30 w WOK-u.

kultura rok temu 3

Swoje fotografie zaprezentują: Piotr Nowak, Piotr Merda, Piotr Breś, Damian Kołodziejczyk i Katarzyna Kuchowicz

Oto jak autorzy komentują swoje zdjęcia:

Ślad I: Piotr Nowak – cykl „Przezroczystość”: opis człowieka w jego prywatnej przestrzeni. To cykl o symbiozie, która występuje pomiędzy osobą a danym miejscem.

Ślad II: Piotr Merda – cykl „Z ludzkiej natury”: przejścia są kluczem, bywają schronieniem, dążeniem do przemiany. Świadek tej sytuacji stoi także na czyjejś drodze. Camera obscura (jest kobietą). Obserwatorka w zamyśle zawsze stojąca w przejściu (bramach, drzwiach, wejściach). Fotografie są zapisem życia w przemianie. Ksero rzeczywistości. Oko czasu. Prześwit człowieczeństwa. Znikający element krajobrazu, niestały przejaw istnienia. Krótki przebłysk w kosmosie zdarzeń. Obserwacje wzmocnione są przenikliwym spojrzeniem pinhole. Samotność jest wpisana w ludzką naturę.

Ślad III: Piotr Breś – „Przejście”: Cykl składający się z czterech fotografii przedstawiający wędrówkę ludzi do nowego nieznanego świata. Każdy z nich porzuca swoje dotychczasowe życie. 

Ślad IV: Damian Kołodziejczyk – cykl „Autoportret domowy”: Osobisty cykl autoportretów opisujących codzienność w przestrzeni domowej.

Ślad V: Katarzyna Kuchowicz – cykl „Trimurti”: Tryptyk, który zabiera w dwa różne światy. Autoportret, przedstawiający wiarę w samego siebie, jak i duchową przemianę.

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

rok temu 3