Budżet obywatelski powiatu wrzesińskiego. Niebawem głosowanie

Termin zgłaszania propozycji do budżetu obywatelskiego powiatu minął 9 sierpnia. Do podziału jest 300 tys. zł na pięć gmin.

samorząd 15:32 04-10-20191 8

Specjalna komisja oceniła pod względem formalnym wnioski nadesłane przez mieszkańców. Dodajmy w skrócie, że muszą być one zgodne z zadaniami własnymi powiatu. Dofinansowane mogą być projekty: kulturalne, sportowe, edukacyjne, turystyczne, zdrowotne, społeczne, ekologiczne, infrastrukturalne.

W tym roku zgłoszono 25 propozycji. Po odsiewie merytorycznym zostało tylko 13 pozycji. To lista wstępna, która musi zostać zaakceptowana przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Następnie organ ten określi datę głosowania – najpóźniej 10 października. Głosowanie rozpocznie się, kiedy zostanie opublikowana ostateczna lista zadań, i potrwa do 24 października. Wyniki zostaną podane najpóźniej 31 października.

Ankieta

Czy weźmiesz udział w głosowania nad budżetem obywatelskim powiatu wrzesińskiego?

W głosowaniu (dodajmy: jawnym, bezpośrednim i powszechnym, za pomocą kart do głosowania) mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego.

Przypomnijmy, że wzorem lat ubiegłych głosować będzie można w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz w urzędach gmin. Wybrane propozycje mają być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 listopada 2020 r.

Jak zwykle większość propozycji dotyczy miejsc rekreacji, a także budowy dróg i chodników.

W tym roku powiat wrzesiński na budżet obywatelski przeznaczył 300 tys. zł – po 60 tys. zł na każdą gminę. W szczegółach, według regulaminu na jedno zadanie inwestycyjne będzie można przeznaczyć 25 tys. zł, a na zadania nieinwestycyjne 10 tys. zł.

Fot. Starostwo Powiatowe we Wrześni

Thumb ww biernat

Filip Biernat

15:32 04-10-2019