Budowa fermy drobiu w Sokolnikach. Mieszkańcy chcą zmusić władze gminy do zablokowania inwestycji

Mieszkańcy Sokolnik i wójt Teresa Waszak doszli do konsensu. Mają wspólnie działać na rzecz zablokowania budowy fermy drobiu firmy Pasz-Konspol. Na razie jednak wójt zamierza wydać pozytywną decyzję środowiskową dla inwestora…

społeczeństwo ponad rok temu 10

20 lutego w Sokolnikach odbyło się zebranie wiejskie. Głównym tematem była budowa fermy drobiu przy ul. Spokojnej. Mieszkańcy są przeciwni tej inwestycji. Wyrazili to podczas rozprawy administracyjnej, która odbyła się 27 stycznia. Już 25 osób zostało uznanych za strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie tzw. „środowiskowych uwarunkowań”. Mieszkańcy zgłosili wniosek o to, aby rada gminy przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla całych Sokolniki, albo tylko dla części). Daje to możliwość zablokowania tej inwestycji. Rada gminy nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Na poniedziałkowym spotkaniu w Sokolnikach pojawiło się aż 9 radnych. I można było odnieść wrażenie, że większość przychyla się do postulatów mieszkańców. Poparcie ich wniosku zadeklarowała radna Angelika Wojciechowska z Gorazdowa.

Radni przysłuchiwali się dyskusji

Mieszkańcy Sokolnik mieli wiele pretensji o to, że przez ostatni miesiąc, a więc do rozprawy administracyjnej, urząd gminy nic nie zrobił, aby zblokować tę inwestycję. Wójt Teresa Waszak poinformowała także mieszkańców, że jest zmuszona wydać pozytywną decyzję środowiskową dla inwestora.

– Do tego obliguje mnie prawo – podkreślała pani wójt. Decyzja zostanie wydana 13 marca.

– Gdyby pani wydała negatywną decyzję, wtedy pokazałaby pani, że jest z nami – ripostował Tomasz Miara, przedstawiciel mieszkańców.

Dyskusja byłe emocjonująca. Na zdjęcia: Ilona Orakowska, Olga Pietrzykowska i Tomasz Miara

– Myślę, że należałoby przyjść do źródła. Jeśli macie państwo tyle zarzutów do urzędników, do wójta, dlaczego tak nie postępujecie? – pytała wójt Teresa Waszak.

Wójt Teresa Waszak

– Dzwoniłem do urzędu, chciałem się z panią umówić. Dzwoniłem na numer komórkowy, niestety nie zechciała pani oddzwonić. Wiem, że jesteście zapracowani, ale zaczynam pracę wcześniej niż wy i kończę później niż urząd, mimo to znajduję czas na to, aby z innymi dowiedzieć się czegoś na ten temat. Dlatego złożyliśmy zapytanie o dokumenty, które otrzymałem. Kilka osób siedziało nad tymi dokumentami. Szukamy rozwiązań, dzwonimy po znajomych, a Łukasz Opielski objeżdża wszystkie gminy, w których takie kurniki zostały wybudowane, albo zostały zablokowane. Niektórzy już nic nie mogą zrobić, mieszkają obok kurników, bo zasada jest taka, jak pozwolicie raz, to powstaną kolejne. To nie jest tak, że nic nie robimy, tutaj pracuje sztab ludzi. Jeżeli idziemy na rozprawę administracyjną i nasze wypowiedzi nie są dokładnie tak zapisane jak powinny, to mam wątpliwości ogromne co do waszych zamiarów – mówił Tomasz Miara, przedstawiciel mieszkańców, którzy walczą o zablokowanie budowy kurników.

Marian Opielski
Mieszkaniec Sokolnik

Wójt apelowała o zrozumienie i poparcie. – Proszę o zrozumienie, rozsądek i wsparcie dla nas. Bo my chcemy was wesprzeć również, aby ta inwestycja nie powstała. Zapewne inna byłaby reakcja, gdyby tę inwestycje prowadził któryś z was, gospodarzy. I spojrzenie społeczeństwa też byłoby inne. Na przykład ferma drobiu w Borzykowie. Wykonał ją mieszkaniec, część mieszkańców zdobyła pracę i teraz się rozbudowuje. Ona też doskwiera mieszkańcom, zwłaszcza w okresie letnim, gdy wiatry nie rozrzedzają tych zapachów. Ale ten problem jest ukryty. Natomiast tutaj przyszedł inwestor zewnętrzny, niezwiązany z miejscowością i naszą gminą i chce wykonać wielkie przedsięwzięcie, gdyby jego skala była mniejsza, nie byłoby takiego oporu. Generalnie blokujemy wszystko i wszystkich, takie są tendencje. Jesteśmy po stronie mieszkańców i bardzo was o to proszę, abyście pomogli nam, aby zadziałać tak by to się udało – mówiła wójt.

Ilona Orakowska

Obie strony ostatecznie porozumiały się. Wójt i mieszkańcy mają rozpocząć wspólne konsultacje i zastanowić się wspólnie jak można zablokować tę inwestycję.

Ankieta

Czy starałabym/starałbym się o pracę na fermie drobiu w Sokolnikach (gdyby powstała)?

Thumb ww biernat

Filip Biernat

ponad rok temu 10