Brawo, radni!

Brawo, radni miasta i gminy września, którzy zdecydowali o tym, by ie skazywać lipy z kawęczyńskiego parku dworskiego na wycinkę!

Moim zdaniem 10:11 09-08-20191 1

Na czerwcowej sesji rady odbyło się głosowanie w tej sprawie. Na wniosek właściciela, skierowany do gminy, burmistrz wystosował pismo do RDOŚ, który wydał decyzję pozytywną: zgodę na odebranie lipie statusu pomnika przyrody. Na szczęście radni przegłosowali wniosek negatywnie.

Lipa pozostaje pomnikiem przyrody, a właściciel musi o nią zadbać. Pamiętajmy, że w Rogalinie stoją dęby, które są też pomnikami przyrody. Gdyby do nich zastosować kryteria, na podstawie których właściciel chciał lipę wyciąć – a więc: odłamania, suche gałęzie, zmurszałe wewnętrzne części pnia, pęknięcia i inne – to już dawno powinny być wycięte.

Takie drzewa – pomniki przyrody – powinno się konserwować i naprawiać, i tak się dzieje z tymi dębami. Stosuje się podpory, klamry, wypełnienia ubytków itd., ogrodzenie płotkiem i jeszcze różne działania. Można znaleźć profesjonalne firmy, które to wykonają. Pomożemy. A jak pisał Jan Kochanowski o lipie: „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie”...

Hanna Mamzer

członkini stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

10:11 09-08-2019