Będą zwolnienia nauczycieli w gminie Kołaczkowo w roku szkolnym 2019/2020

Wójt Teresa Waszak zapowiada zwolnienia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020. Powodem jest likwidacja gimnazjum i rosnące koszty utrzymania oświaty.

oświata 12:43 18-03-20192 111

Wójt o planowanych zwolnieniach informuje na zebraniach wiejskich, które odbywają się od połowy lutego. Szefowa gminy rozmawia na ten temat także z dyrektorami szkół.

W szkołach na terenie gminy Kołaczkowo w szkołach jest 793 dzieci (54 oddziały). Zatrudnionych jest 115 nauczycieli.

- Przygotowujemy i opracowujemy arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny 2019/2020. Subwencja oświatowa, która przychodzi do samorządu jest zależna od liczby dzieci w szkołach, a mamy ich coraz mniej. Oddziały są coraz mniej liczne i subwencja jest coraz niższa. Natomiast wydatki związane z prowadzeniem oświaty są coraz wyższe. To sprawie, że w ubiegłym roku oświata kosztowała nas niecałe 9 mln zł, w tym roku będzie to już ponad 10 mln zł. Dlatego mogę powiedzieć, że dojdzie do zwolnień czy też przesunięć nauczycieli z pewnych szkół. Tam gdzie jest ich więcej, nie ma etatów, będą zatem przesunięcia - mówiła Teresa Waszak, podczas zebrania wiejskiego w Kołaczkowie, które odbyło się 12 marca.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:43 18-03-2019