Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych mówi o remoncie Kanału Flisa

Kanał Flisa zalewa pola rolnikom w gminie Kołaczkowo. Gospodarze domagają się od władz odbudowania tego cieku podstawowego. Na razie bezskutecznie.

rolnictwo ponad rok temu 4

Flisa znajduje się w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznań. Na nasze pytania dotyczące ewentualnej odbudowy kanał odpowiedział Arkadiusz Błochowiak, dyrektor WZMiUW w Poznaniu.

Kanał Flisa, czyli dawna zaborcza granica 

„WW”: Czy i kiedy w najbliższym czasie będzie możliwa odbudowa Kanału Flisa?

AB: Aktualnie Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu nie ma zabezpieczonych środków finansowych na realizację inwestycji, z tego powodu nie można podjąć działań inwestycyjnych i nie można podać terminu jej wykonania. Tym niemniej przygotowana jest dokumentacja projektowa oraz uzyskano następujące decyzje administracyjne: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne.

Kanał Flisa i pozostałości po remoncie

Jakie są powody tego, że inwestycja nie wchodzi w fazę realizacji mimo, że sprawy formalno-prawne zastały zakończone, brakuje tylko pozwolenie na budowę?

Inwestycja finansowana jest wyłącznie ze środków budżetu państwa i uzależniona jest od możliwości pozyskania środków finansowych z budżetu państwa, który z mocy ustawy Prawo wodne jest właścicielem tych urządzeń wodnych, a wszelkie prace wykonywane są na koszt skarbu państwa. Ilość środków finansowych przekazywana na działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie inwestycji pozwala jedynie na przygotowanie spraw formalno - prawnych: dokumentacja projektowa, wszelkie decyzje, postanowienia i uzgodnienia branżowe itd. Rozpoczęcie inwestycji możliwe będzie dopiero po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację tej inwestycji i wyborze wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Na chwilę obecną nie przewidziano w budżecie państwa jak i w programach unijnych środków finansowych na realizację tych robót budowlanych. Z uwagi na powyższe inwestycja nie może wejść w fazę realizacji.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

ponad rok temu 4