Alina Czajkowska wyróżniona za zaangażowanie w niesienie pomocy

Fundacja Dzieci Wrzesińskich wybrała Człowieka Roku 2018. Została nim Alina Czajkowska, pielęgniarka ośrodka w Sokolnikach.

społeczeństwo 17:11 07-06-20190 6

Tytuł przyznawany jest co roku osobom zasłużonym dla lokalnej społeczności. Kandydatów mogą zgłaszać zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. 

Pani Alina Czajkowska wyróżniona została za zaangażowanie w niesieniu pomocy osobom chorym i samotnym. W zgłoszeniu jej kandydatury czytamy, że z własnej inicjatywy pomaga swoim pacjentom, m.in. w wypożyczaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a nawet w codziennych pracach domowych. Pacjenci chwalą ją za życzliwość i poświęcenie.

Pani Alina ukończyła studia pielęgniarskie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W latach 1978-1980 pracowała na oddziale chirurgicznym szpitala we Wrześni. W 1984 roku zaczęła pracę w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Sokolnikach. Od 1998 roku w związku z reorganizacją służby zdrowia została współwłaścicielem Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego AR-MED s.a. w Sokolnikach i pracuje jako pielęgniarka środowiskowa. Zajmuje się także poradnictwem rodzinnym. W 2012 zdobyła II stopień posługiwania się językiem migowym. 

Została też odznaczona Orderem Matki Polki za wychowanie sześciorga dzieci.

Fot. Materiały Unii Wrześnian

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

17:11 07-06-2019