Akt założycielski szkoły i nowe roboty w Grzymysławicach

Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła dzisiaj (1 lipca) uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia.

samorząd 20:53 01-07-20191 3

Uchwała została przyjęta jednomyślnie. W dokumencie została określona siedziba szkoły w budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni (dawny biurowiec SIWL). Szkoła otrzymała także statut.

Olga Kośmińska-Giera, nowa naczelnik oświaty

Kolejnymi krokami organu założycielskiego ma być ogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły i rozpoczęcie naboru do placówki.

Sesja tradycyjnie odbyła się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Dlatego po sesji radni zwiedzili jedną z hal gdzie zainstalowane zostały nowe roboty oraz stacja zrobotyzowana.

- To najnowszy nasz nabytek dwa roboty o udźwigu do 7 kilogramów. Do nauki programowania i obsługi robotów firmy Kawasaki oraz jeszcze niepełna stacja zrobotyzowana do symulacji procesu zgrzewania także na robocie o udźwigu przemysłowym powyżej 200 kilogramów, na takim, na którym montuje się urządzenie do zgrzewania wraz karoserią samochodu. To urządzenie będzie służyło do nauki procesu zgrzewania –powiedział nam Tomasz Mackiewicz, dyrektor centrum.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

20:53 01-07-2019